Aktualności

Warsztaty plastyczno-muzyczne prowadzone przez EDU-LING mają na celu przede wszystkim rozbudowanie kompetencji językowych uczniów w sferze języka angielskiego. Wykorzystanie różnych technik artystycznych sprzyja stymulacji obu półkul mózgowych i tworzeniu połączeń neuronowych między nimi, co sprawia, że nauka języka jest jeszcze efektywniejsza. Atmosfera zabawy, gry rytmiczne i plastyczne sprzyjają mówieniu, zatem dzieci mają możliwość nie tylko utrwalić, ale i wykorzystać w sposób praktyczny zdobytą już wiedzę.

Podczas zajęć posługujemy się językiem angielskim, wykorzystujemy powszechnie znane bajki, fragmenty sztuk teatralnych adaptowanych dla dzieci oraz tradycyjne angielskie piosenki i wyliczanki. Wprowadzamy również te elementy metody Early Math, którymi można się posłużyć przy nauce języka obcego. Regularne uczestnictwo w warsztatach pomaga uczniom nabyć pewności w posługiwaniu się językiem angielskim. Oprócz tego poznają oni różne środki wyrazu artystycznego, co sprzyja rozwojowi ich zainteresowań.

Kadra EDU-LING posiada odpowiednie przygotowanie metodyczne i językowe oraz kwalifikacje zawodowe. Dysponujemy odpowiednimi pomocami dydaktycznymi i technicznymi. Dostosowujemy warsztaty tak, by udział w nich był atrakcyjny i owocny zarówno dla uczniów, którzy najskuteczniej zapamiętują poprzez bodźce wzrokowe, jak i dla tych, którzy potrzebują bodźców słuchowych lub ruchowych. Grupy liczą maksymalnie 12 osób, tak by prowadzący mieli możliwość poświęcenia uwagi każdemu uczestnikowi i zadbania o jego rozwój językowy.