Aktualności

Warsztaty plastyczno-muzyczne prowadzone przez EDU-LING mają na celu przede wszystkim rozbudowanie kompetencji językowych uczniów w sferze języka angielskiego. Wykorzystanie różnych technik artystycznych sprzyja stymulacji obu półkul mózgowych i tworzeniu połączeń neuronowych między nimi, co sprawia, że nauka języka jest jeszcze efektywniejsza. Atmosfera zabawy, gry rytmiczne i plastyczne sprzyjają mówieniu, zatem dzieci mają możliwość nie tylko utrwalić, ale i wykorzystać w sposób praktyczny zdobytą już wiedzę.